Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 23/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 120/QĐ-STTTT về quy trình quản lý dự án, công trình, hạng mục, hoạt động lĩnh vực thông tin truyền thông tại Sở Thông tin và Truyền thông gồm 8 quy trình. Đính kèm: QĐ 120/QĐ-STTTT                                                                D.A
  Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn về áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn Q6 năm 2019. Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyề...
  Căn cứ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UB ngày 21/5/2019 Quyết định ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ ch...
  Ngày 3/4/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số  09/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8/3/2017. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện tham mưu văn bản quy phạm pháp luật , trường hợp các Cơ quan, đơn vị có vướng...
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội Trong 2 ngày 15 và 16/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 6. Nhiệm kỳ qua, với vai trò là nền tảng, trung tâm của ...