Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 3/4/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số  09/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8/3/2017. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện tham mưu văn bản quy phạm pháp luật , trường hợp các Cơ quan, đơn vị có vướng...
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội Trong 2 ngày 15 và 16/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 6. Nhiệm kỳ qua, với vai trò là nền tảng, trung tâm của ...
         Chiều ngày 24/4, Quận ủy 6 tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cho gần 120 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận.        Đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ ...
  QUẬN 6 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2017. Đính kèm: Quyết định số: 37/QĐ-STNMT-BĐVT  ngày 14/1/2019 của Sở TN&MT (tại đây)                                                                                                                     D.A
    Quận 6 vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Lao động và Đô thị. Đính kèm Thông báo 175/TB-UBND ngày 9/4/2019 (tại đây)                                       D.A