Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  HUY HIỆU 65 NĂM TUỔI ĐẢNG 1.     Đồng chí CHÂU VĂN THÔI: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 10   HUY HIỆU 55 NĂM TUỔI ĐẢNG 1.     Đồng chí PHẠM THANH SUNG : Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 4 2.     Đồng chí CHÂU KIM LOAN: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 6 3.     Đồng chí PHẠM KIM PHƯỢNG: Chi bộ 2, Đảng bộ Phường 7 4.     Đồng chí LÊ THỊ KHOÁT: Chi bộ 1, Đảng bộ Phường 10 5.     Đồng chí LƯƠNG NGỌC TRÁNG: Chi...
          Ngày 08 tháng 11 năm 2020, Khu phố 8 phường 12 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020. Đến tham dự có bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 6; bà Lê Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Quận 6; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể phường; các ông bà Tổ đại biểu HĐND Phường 12 đơn vị Khu phố 8; đại diện Ban c...
           Sáng ngày 01/11/2020 Khu phố 2, Phường 10 đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Đến tham dự có Ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6, Ông Nguyễn Trường Thanh - Trưởng Ban Dân vận Quận 6, Ông Phạm Văn Phố - PCT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6, Ông Khưu Thiên Hùng - B...
           Tối ngày 06/11/2020, Ban công tác Mặt trận khu phố 04 phường 2 quận 6 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tham dự có bà Lê Thị Hờ Rin – Bí thư Quận ủy; ông Đinh Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; bà Hồ Thụy Đình Khanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường.          Phát biểu chỉ...
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Tru...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp