Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Tại Quận ủy Quận 6, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6 - khóa XI thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Đảng bộ Quận được tổ chức vào ngày 03/4/2019. Đồng chí Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã chủ trì Hội nghị. (ảnh) Trong quý I năm 2019, Quận 6 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cá...
  Đồng chí Lê văn Tân Bí thư Quận ủy- Chủ tịch HĐND quận trao huy hiệu Đảng Sáng 29/01, Quận ủy quận 6 tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho 74 đảng viên 70, 60, 55, 50, 45, 40, 30 tuổi Đảng; trong đó, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 05 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 08 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 10 đồn...
  Đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi  Đảng cho 02 đảng viên Sáng 7/11, Quận ủy Quận 6 trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Trần Thế Lưu -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ; Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6. Đợt...
    Đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận - phát biểu chỉ đạo Quận ủy quận 6 tổ chức Lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Quận về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng. Tham dự Lễ phát động, có đồng chí: Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6; đồng ch...
  KẾ HOẠCH: Tổ chức lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chúc chính trị-xã hội Quận về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng (từ 11/2018 đến tháng 01/2019)