Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : Tin tổng hợp

January 15
QUẬN 6 CÔNG BỐ, CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017
January 14
CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 QUYẾT ĐỊNH
January 14
QUẬN 6 CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
January 02
CẢNH GIÁC ĐỐI TƯỢNG GIẢ MẠO NHÂN VIÊN ĐỂ THU TIỀN TRONG DÂN.
December 14
Quận 6 công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2018 theo Quyết định: 7817a/QĐ-UBND-TCKH.
December 14
Quận 6 công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2018 theo Quyết định: 7817a/QĐ-UBND-TCKH.
December 11
QUẬN 6: 42 CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG “CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM”
December 04
Công khai Sở Tài Chính
November 26
QUẬN 6 TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS.
November 19
TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUA TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC
1 - 10Next