Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Tin tổng hợp

September 27
QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2019.
September 25
TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH ĐIỆN
September 16
QUẬN 6- TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 47/2019/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.
September 03
ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 29
SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 26
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ NĂM 2019
August 26
TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
August 21
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN 6 LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2019 – 2024
August 21
CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2018
August 16
TẬP HUẤN CÁC QUY ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
1 - 10Next