Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Tôn giáo

May 02
TẬP HUẤN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2016 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
June 03
Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận 6 phật giáo
January 25
Phật giáo quận 6 gần 8 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội
January 02
LÃNH ĐẠO QUẬN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO
January 02
LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC “TIẾNG HÁT QUÂN – DÂN QUẬN 6" LẦN III – NĂM 2009
January 02
LÃNH ĐẠO QUẬN THĂM CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO
January 02
QUẬN 6 : Đón nhận Giáo chỉ Tấn phong Giáo phẩm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.
September 15
QUẬN 6 BẾ GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ PL 2553 – DL 2009
July 16
TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO
May 26
Quận 6 TỔ CHỨC TRỌNG THỂ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
1 - 10Next