Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

April 23
QUẬN 6 KHAI MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG NĂM 2019
April 22
QUẬN 6 HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU GIAO QUÂN Ở CẤP
April 22
QUẬN 6: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 68/ĐA-CATP CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ
February 22
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
February 22
“HỘI TRẠI TÒNG QUÂN” TIỄN THANH NIÊN QUẬN 6 TRÚNG TUYỂN  LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC NĂM 2019
December 20
BẢN TIN VỀ AN NINH TRẬT TỰ
November 16
CÔNG AN QUẬN 6 THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THI ĐUA CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TẠI NHÀ, BỆNH VIỆN CHO NGƯỜI GIÀ, BỆNH, ĐI LẠI KHÓ KHĂN
October 22
QUẬN 6: TUYÊN DƯƠNG 87 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO
October 22
QUẬN 6: TUYÊN DƯƠNG 87 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO
May 11
SƠ KẾT THỰC HIỆN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ NÒNG CỐT TRONG QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
1 - 10Next