Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : An ninh quốc phòng

September 30
CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN XỬ LÝ THÔNG TIN TỐ GIÁC CÁC HÀNH VI BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
September 23
QUẬN 6 CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN TỐ GIÁC CÁ HÀNH VI BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
September 16
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NỘI DUNG CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HOẶC TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC CON NGƯỜI
September 10
LÃNH ĐẠO QUẬN 6 THĂM VÀ CHÚC MỪNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ
June 24
QUẬN 6: SƠ KẾT 03 NĂM XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ NÒNG CỐT TRONG QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.
February 05
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI LÀ PHỤC VỤ CHÍNH MÌNH”
April 23
QUẬN 6 KHAI MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG NĂM 2019
April 22
QUẬN 6 HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU GIAO QUÂN Ở CẤP
April 22
QUẬN 6: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 68/ĐA-CATP CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ
February 22
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
1 - 10Next