Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : An ninh quốc phòng

December 20
BẢN TIN VỀ AN NINH TRẬT TỰ
November 16
CÔNG AN QUẬN 6 THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THI ĐUA CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TẠI NHÀ, BỆNH VIỆN CHO NGƯỜI GIÀ, BỆNH, ĐI LẠI KHÓ KHĂN
October 22
QUẬN 6: TUYÊN DƯƠNG 87 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO
October 22
QUẬN 6: TUYÊN DƯƠNG 87 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO
May 11
SƠ KẾT THỰC HIỆN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ NÒNG CỐT TRONG QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
April 26
QUẬN 6 KHAI MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG NĂM 2017
February 21
QUẬN 6: TỔ CHỨC LỄ TIỄN THANH NIÊN QUẬN LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC NĂM 2017
February 16
QUẬN 6: “HỘI TRẠI TÒNG QUÂN” TIỄN THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN  LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC NĂM 2017
February 16
QUẬN 6 CHUẨN BỊ SẴN SÀNG NGÀY HỘI GIAO QUÂN NĂM 2017
December 14
QUẬN 6 CÔNG BỐ THÀNH LẬP QUỸ “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG – VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC”
1 - 10Next