Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Cải cách hành chính

September 30
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP QUẬN
August 02
QUẬN 6 CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC THỰC HIỆN THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN TĂNG CƯỜNG  CÁC BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI
July 09
QUẬN 6 VẬN HÀNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT, KHỬ KHUẨN, VÀ ĐO NHIỆT TỰ ĐỘNG
June 30
HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ
April 01
TIỆN ÍCH NGÀNH ĐIÊN:  CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, THEO DÕI LỊCH GHI VÀ THU TIỀN ĐIỆN TRÊN THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
March 22
QUẬN 6 CÔNG BỐ VẬN HÀNH CHÍNH THỨC HỆ THỐNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ TỰ ĐỘNG 24/7
February 26
QUẬN 6 VẬN HÀNH “HỆ THỐNG TIẾP NHẬN  VÀ TRẢ HỒ SƠ TỰ ĐỘNG 24/7”