Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

May 23
NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU
May 23
THỂ LỆ BẦU CỬ
May 22
BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
May 18
HỘI NGHỊ GẶP GỠ, TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI NỮ VỚI NHỮNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ - ĐƠN VỊ SỐ 8 (QUẬN 6) NHIỆM KỲ 2021 – 2026.
May 18
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 QUẬN 6: TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X
May 18
QUẬN 6: TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
May 18
QUẬN 6:ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TPHCM NHIỆM KỲ 2021 – 2026
May 07
DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU KHÓA XV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 GỒM QUẬN 6 VÀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
May 05
05 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 ĐƠN VỊ QUẬN 6
May 05
QUẬN 6 CÔNG BỐ KHU VỰC BỎ PHIẾU, NIÊM YẾT  DANH SÁCH CỬ TRI VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỔ BẦU CỬ
1 - 10Next