Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Đại hội đại biểu Đảng bộ

July 02
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN QUẬN 6 LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
June 24
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 4  LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025
June 19
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 11 QUẬN 6 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020-2025
June 19
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 2  LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025
June 05
ĐẠI HỘI CHI BỘ HỢP TÁC XÃ THỐNG NHẤT, TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM, TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ, CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN
June 03
ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 6,  TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2020-2025
June 03
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 7  LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020-2025
June 03
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 8 QUẬN 6 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 - 2025
June 03
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ DOANH NGHIỆP QUẬN LẦN THỨ II  NHIỆM KỲ 2020 – 2025
June 03
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025
1 - 10Next