Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Tuy���n d���ng

January 09
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN THUỘC QUẬN 6 NĂM 2020
November 12
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2020
November 09
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN THUỘC QUẬN 6 NĂM 2020
August 02
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 NĂM HỌC 2019-2020
July 24
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN THUỘC QUẬN 6 NĂM 2019
June 20
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018
May 29
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
May 04
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016
December 16
THÔNG BÁO ĐIỂM THI CÔNG CHỨC NĂM 2016 THÀNH PHỐ
1 - 10Next