Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Tuyển dụng

August 02
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 NĂM HỌC 2019-2020
July 24
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN THUỘC QUẬN 6 NĂM 2019
June 20
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018
May 29
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
May 04
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016
December 16
THÔNG BÁO ĐIỂM THI CÔNG CHỨC NĂM 2016 THÀNH PHỐ
November 11
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN QUẬN 6 NĂM 2016
August 05
THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC QUẬN 6 NĂM 2016
August 04
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1 - 10Next