Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Chính sách mới

September 30
KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH 62/2011/QĐ-TTg TẠI PHƯỜNG 1
August 24
QUẬN 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP  NGÀY 03/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
August 24
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 24
CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ MŨ BẢO HIỂM “TRỌN NGHĨA ĐỒNG BÀO - ẤM TÌNH CHA MẸ”
August 24
THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
August 24
QUẬN 6 TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH,  PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2015
August 19
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
March 20
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 VỀ THUẾ GTGT, QUẢN LÝ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN