Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

May 02
QUẬN 6 QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ
April 16
QUẬN 6 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2017.
April 16
QUẬN 6 VẬN HÀNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ, LAO ĐỘNG VÀ ĐÔ THỊ.
March 29
QUẬN 6: TRAO 02 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
January 29
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC BÍ THƯ CHI BỘ KHU PHỐ NĂM 2018
January 24
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018
November 22
QUẬN 6 TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC  TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA
October 16
GIAO BAN TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA THÀNH PHỐ
July 27
QUẬN 6: PHÁT HUY TINH THẦN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI  ĐỒNG BỘ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
July 23
SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
1 - 10Next