Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Hoạt động Chính quyền

September 23
QUẬN 6 CHỈ ĐẠO HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN  ĐẾN KHẨU TRANG PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
September 23
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI THẢO “CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH”
September 10
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG, VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ, CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ.
August 25
LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT “CHUẨN QUỐC GIA”  NĂM HỌC 2019- 2020
August 25
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 41-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2019
July 30
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘ TỊCH VÀ CÔNG TÁC CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.
July 10
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
July 02
HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP KẾT NỐI LỰC LƯỢNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA MẠNG XÃ HỘI TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN LAN TỎA THÔNG TIN TÍCH CỰC, ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH QUA HỆ THỐNG CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI HIỆN CÓ
June 24
KHAI MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG NĂM 2020
June 05
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
1 - 10Next