Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : Hoạt động Chính quyền

November 22
QUẬN 6 TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC  TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA
October 16
GIAO BAN TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA THÀNH PHỐ
July 27
QUẬN 6: PHÁT HUY TINH THẦN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI  ĐỒNG BỘ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
July 23
SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
July 18
QUẬN  6 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ  CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU DÂN CƯ
June 15
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
June 04
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NĂM 2018
May 11
HỘI LHPN PHƯỜNG 3 : SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VÀ TỌA ĐÀM THỰC HIỆN NỘI DUNG “3 TỐT”
March 26
QUẬN 6 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ TẬP HUẤN QUY TRÌNH KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI
February 13
Chuyên mục : MỖI TUẦN MỘT ĐỊA CHỈ HẦM CHỨA VŨ KHÍ BÍ MẬT ĐÁNH DINH ĐỘC LẬP NĂM 1968
1 - 10Next