Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Hoạt động Chính quyền

October 14
PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ MỘT SỐ KỸ NĂNG VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
October 09
QUẬN 6 CHÍNH THỨC BAN HÀNH ÁP DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
October 09
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 52/2019/TT-BTC NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
September 27
QUẬN 6 TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ
September 03
TUYÊN TRUYỀN LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC; LUẬT AN NINH MẠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2017/NĐ-CP NGÀY 09/2/2017 VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 26
QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
June 13
QUẬN 6 TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19 CỦA  BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, NGHỊ QUYẾT SỐ 07 CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY
June 04
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC, HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TRÊN LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
May 30
TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
May 24
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
1 - 10Next