Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : V��n h��a th��ng tin v�� th��� d���c th��� thao

June 08
KHAI MẠC LIÊN HOAN SÂN KHẤU HÓA “SỬ CA VIỆT NAM” NĂM 2009
June 04
Hội thảo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong tình hình mới
June 04
Hội thảo tăng cường công tác truyền thông phòng HIV/AIDS và giảm phân biệt đôíi xử trong trẻ em
June 04
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ với công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn đứng chân
June 04
Nhân dân Quận 6 quyết tâm tạo ra những bước chuyển cơ bản về môi trường văn hóa the tinh thần Nghị định 11/CP của Chính phủ
June 04
Giải cầu lông năm 2006
June 04
Hội thi nấu ăn "Gia đình điểm 10"
June 04
Hội thi thanh niên xung kích Chữ thập đỏ hè 2006.
June 04
Phường 9 tổ chức Hội thi thuyết trình "Địa chí Quận 6"
June 04
Phường 1, 13 tổ chức hội thi thuyết trình Tìm hiểu địa chí Quận 6
1 - 10Next