Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Quản lý đô thị

June 05
Hội nghị ký kết chương trình liên tịch phối hợp thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia
June 05
Quận ủy quận 6 chỉ đạo: Tăng cường lãnh đạo chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng trên địa bàn
June 05
Ủy ban nhân dân quận 6 triển khai kế hoạch Kiểm tra quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chất lượng xây dựng trên địa bàn quận năm 2007
June 05
Một số điều cần biết về lệ phí trước bạ nhà, đất đối với hộ gia đình và cá nhân
June 05
Ban quản lý dự án đại lộ đông tây và môi trường nước thành phố lấy ý kiến người dân về 02 dự án cải thiện môi trường nước trên địa bàn quận 6
June 05
Một số điều cần biết về lệ phí trước bạ nhà, đất đối với hộ gia đình và cá nhân (tiếp theo số trước)
June 05
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6