Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

November 07
HỘI NGHỊ GẶP GỠ, TRAO ĐỔI GIỮA LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 VỚI ĐẢNG VIÊN TRẺ, ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ, CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI – ĐỘI NĂM 2019
November 07
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 6
July 11
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 LẦN THỨ 19 - KHÓA XI
June 06
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29/2018/NQ-HĐND NGÀY 7/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
May 24
THÀNH ỦY KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG KHÔNG TỔ CHỨC CHI BỘ CƠ QUAN PHƯỜNG TẠI QUẬN 6
April 26
QUẬN 6 QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ
April 05
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 - KHÓA XI
January 29
QUẬN 6 TRAO HUY HIỆU ĐẢNG NHÂN KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
November 15
QUẬN 6 TỔ CHỨC TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO 43 ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN
November 15
LỄ CÔNG BỐ ĐĂNG KÝ ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM VỀ CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG ĐẢNG
1 - 10Next