Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

April 26
QUẬN 6 QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ
April 05
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 - KHÓA XI
January 29
QUẬN 6 TRAO HUY HIỆU ĐẢNG NHÂN KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
November 15
QUẬN 6 TỔ CHỨC TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO 43 ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN
November 15
LỄ CÔNG BỐ ĐĂNG KÝ ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM VỀ CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG ĐẢNG
November 09
KẾ HOẠCH Tổ chức lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chúc chính trị-xã hội Quận về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng (từ 11/2018 đến tháng 01/2019)
October 16
QUẬN 6: KỊP THỜI, CHỦ ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT.
June 19
QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
May 25
THU THẬP THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
May 25
QUẬN 6 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
1 - 10Next