Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Ho���t �����ng �����ng - ��o��n th���

September 04
QUẬN 6: TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
July 30
TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH “THỰC PHẨM MIỄN PHÍ CÙNG CẢ NƯỚC CHỐNG DỊCH” TỪ BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
July 30
QUẬN 6 THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ 16 VÀ TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12 NHẰM CHUNG SỨC ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
July 30
THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO 92 HỘ DÂN TRONG KHU VỰC BỊ PHONG TỎA TẠI PHƯỜNG 2
July 30
TUỔI TRẺ QUẬN 6 CHUNG SỨC “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19”
July 26
THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TU NGÀY 22/7/2021 VỀ SIẾT CHẶT GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg
July 21
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 6 KÊU GỌI THAM GIA ỦNG HỘ PHONG TRÀO “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19”
July 09
QUẬN 6 TIẾP NHẬN TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
July 09
QUẬN 6: THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRẺ EM TẠI KHU VỰC PHONG TỎA
July 09
QUẬN 6 THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUẬN 6 THAM GIA TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
1 - 10Next