Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Hoạt động Đảng - Đoàn thể

September 16
CHƯƠNG TRÌNH “CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP” VÀ TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN LÀM KINH TẾ HIỆU QUẢ NĂM 2020
September 16
BAN LIÊN LẠC CỰU TÙ CHÍNH TRỊ - TÙ BINH QUẬN 6 TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020
September 16
HỘI LHPN QUẬN 6 SƠ KẾT PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020; SƠ KẾT ĐỢT THI ĐUA 200 NGÀY CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ 2020 -2025
September 16
PHƯỜNG 5: HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI – TỰ HÀO 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
September 16
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN 6  RA MẮT TRANG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK  " ĐOÀN KẾT QUẬN SÁU"
September 16
QUẬN 6 TỌA ĐÀM VỀ VAI TRÒ, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN THỰC HIỆN “TĂNG CƯỜNG  KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  TRONG SẠCH VỮNG MẠNH”
September 03
QUẬN 6: TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO 88 ĐẢNG VIÊN NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
August 25
THÀNH PHỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHỨC DANH  CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 6, NHIỆM KỲ XI (2019 – 2024)
August 25
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 6 LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025
July 02
TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN 6 VỚI TỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SAU KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV
1 - 10Next