Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Căn cứ Quyết định số 13 /QĐ-TCKH  ngày  14/7/2022 của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tiêu hủy 07 máy game không còn khả năng sử dụng, Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 ban hành Thông báo số 118/TB-TCKH ngày 15/7/2022 về kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu tiêu hủy 07 máy game không còn khả năng sử dụng. Trang Thông...
  Ban Quản lý chợ Bình Tây ký hợp đồng Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí tổ chức đấu giá tài sản là Quyền quản lý khai thác bãi giữ xe và Quyền quản lý khai thác nhà vệ sinh, cụ thể như sau: I. Tài sản đấu giá: 1.1. Tài sản 1: Quyền quản lý khai thác bãi giữ xe. - Thời hạn hợp đống: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/11/2020. - Diện tích: 685m2 - Địa chỉ: Chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, Phường 2...
                Ban quản lý Chợ Minh Phụng thông báo mời tổ chức đấu giá quản lý, khai thác dịch vụ bãi giữ xe tại chợ Minh Phụng quận 6 như sau: Đối tượng mời đấu giá: Các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp lý, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đều được tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá:  Đấu giá công khai Mức giá khởi điểm đấu giá: 25.400.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệ...
  Nội dung chi tiết: THÔNG BÁO ĐẤU THẦU
  XEM NỘI DUNG: THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp