Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ban Quản lý chợ Bình Tây ký hợp đồng Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí tổ chức đấu giá tài sản là Quyền quản lý khai thác bãi giữ xe và Quyền quản lý khai thác nhà vệ sinh, cụ thể như sau: I. Tài sản đấu giá: 1.1. Tài sản 1: Quyền quản lý khai thác bãi giữ xe. - Thời hạn hợp đống: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/11/2020. - Diện tích: 685m2 - Địa chỉ: Chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, Phường 2...
                Ban quản lý Chợ Minh Phụng thông báo mời tổ chức đấu giá quản lý, khai thác dịch vụ bãi giữ xe tại chợ Minh Phụng quận 6 như sau: Đối tượng mời đấu giá: Các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp lý, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đều được tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá:  Đấu giá công khai Mức giá khởi điểm đấu giá: 25.400.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệ...
  Nội dung chi tiết: THÔNG BÁO ĐẤU THẦU
  XEM NỘI DUNG: THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
  Xem nội dung chi tiết: THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH DỰ ÁN "NÂNG CẤP HẠ TẦN CNTT TẠI UBND QUẬN 6"

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp